desconmailingsup25j


Safety Update Programma (SUP) 2023

Dé studiedag voor preventieadviseurs, leidinggevenden en zaakvoerders

 

Jaarlijks wordt er door Descon een studiedag ingericht specifiek voor preventieadviseurs, leidinggevenden en zaakvoerders.

De studiedag komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming voor preventieadviseurs en bevat telkens een goede "mix" van actuele onderwerpen. 

Naast de voordrachten wordt er telkens ook een "infodorp" voorzien waar leveranciers en dienstverleners aanwezig zijn en waar contacten kunnen worden gelegd en gerichte afspraken kunnen worden gemaakt.

Meer info over de 26e editie van het Safety Update Programma zal binnenkort op deze pagina te vinden zijn. 

Schrijf u in voor de SUPProgramma vorige editie

8u00     Ontvangst met koffie, koffiekoeken en een goodiebag & toegang tot het infodorp

8u30     Officiële opening studiedag & uitreiking diploma's 'Aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2'

9u00     Wijzigingen in de wetgeving 
Spreker: dhr. Werner Keppens (Directiehoofd AD Toezicht op het Welzijn op het werk Antwerpen)
Traditiegetrouw start Werner Keppens de lezingen op de SUP met de meest recent verschenen wetgeving in het kader van welzijn op het werk. 

9u45   Koffie- en netwerkingspauze met toegang tot het infodorp

10u00   Het asbestattest - een stand van zaken 
Spreker: dhr. Aart Vandebroek (bestuurder Abesco, voorzitter Fedasbest, docent preventieadviseur niveau 1 & 2 aan de UCLL)
Asbest baart menig preventieadviseur nog steeds kopzorgen. Tijdens deze sessie geeft Aart Vandebroek inzicht in de situering van asbestinventarissen alsook in de erkenning voor asbestdeskundigen en de opleidingen die worden aangeboden. U krijgt een duidelijke stand van zaken omtrent certificatie en de uitrol van het asbestattest. Ook de mogelijke knelpunten en bedreigingen worden helder toegelicht. 

11u00   Koffie- en netwerkingspauze met toegang tot het infodorp. Tijdens deze pauze kan u deelnemen aan enkele demo’s.

11u30   Re-integratie 2.0 
Spreker: mevr. Valérie Vervliet (Adviseur-generaal, afdeling Normen Welzijn op het Werk, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen)
Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers in de Codex over het Welzijn op het Werk wijzigt vanaf 1 oktober 2022 op een aantal fundamentele punten. Valérie Vervliet was nauw betrokken bij de totstandkoming van zowel de oude als de nieuwe regels over re-integratie. Zij schetst de achtergrond van deze aanpassingen en geeft een toelichting bij de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval. 

12u30   Lunch: winter BBQ in walking dinner style met mogelijkheid tot netwerking en toegang tot het infodorp. Tijdens deze pauze kan u deelnemen aan enkele demo's.

14u00   Milieu voor de preventieadviseur 
Spreker: dhr. Guy Marckelbach (Expert milieu bij Enviro Engineering en docent Milieutechnologie aan de richting Biotechnologie aan de UCLL)
Steeds vaker is er een rol weggelegd voor de preventieadviseur op vlak van milieu in organisaties. Aan de hand van concrete cases geeft expert Guy Marckelbach mee hoe u milieueisen van de overheid voor uw sector kan detecteren, interpreteren en welke acties nodig zijn conform deze wettelijke milieubepalingen. Ook de   samenwerking tussen de preventieadviseur en de milieucoördinator komt aan  bod.

15u00  Koffie- en netwerkingspauze met toegang tot het infodorp. 

15u15  Naar ergonomische oplossingen voor en door de werkvloer 
Spreker: mevr. Britt Coomans (Adj. preventieadviseur en Adviseur Ergonomie)
Werkgerelateerde gezondheidsproblemen zijn in meer dan de helft van de gevallen te wijten aan lichamelijke klachten. Organisaties dienen dus hun focus te verbreden naar ergonomie om veilig en gezond werk te garanderen en langdurig ziekteverzuim effectief aan te pakken. Tijdens deze sessie komt u, aan de hand van een helder stappenplan, te weten hoe u ergonomische risico’s in kaart brengt en participatief op zoek gaat naar oplossingen op maat van uw onderneming voor en door de werkvloer.

16u15   Einde studiedag met een feestelijk glaasje en hapje en de mogelijkheid tot netwerken


Wij hopen uiteraard van harte u in november 2023 terug in ons vertrouwd kader te mogen verwelkomen!


Schrijf u in voor de SUP


Enkele sfeerbeelden van de vorige editie 

descon sup
descon sup