Het Safety Update Programma  (SUP)

 

Jaarlijks wordt er door Descon een studiedag ingericht met als doelgroep preventieadviseurs en leidinggevenden.

De studiedag komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming voor preventieadviseurs en bevat telkens een goede "mix" van actuele onderwerpen.  Doelgroep is echter niet enkel de preventieadviseurs maar de dag richt zicht ook naar de leidinggevenden, leden van de hiërarchische lijn in uw bedrijf.

Naast de voordrachten wordt er telkens ook een klein "infodorp" voorzien waar leveranciers en dienstverleners aanwezig zijn en waar contacten kunnen worden gelegd en gerichte afspraken kunnen worden gemaakt.

Zoals u weet is het omwille van de aanhoudende aanwezigheid van het coronavirus nog steeds van vitaal belang om sociaal contact zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat personen in groepen bijeenkomen. Daarom zien we ons dit jaar jammer genoeg genoodzaakt om onze jaarlijkse studiedag, het Safety Update Programma, zoals initieel voorzien op 20/11/2020 te annuleren.

Gezien de onzekere situatie en alsmaar veranderende coronamaatregelen, lijkt het ons namelijk niet opportuun om dit event te laten doorgaan.  

Wij hopen uiteraard van harte u volgend jaar terug in ons vertrouwd kader te mogen verwelkomen!