Opleiding Brand


Theoretische opleiding die de basisprincipes meegeeft inzake de noodzakelijke kennis van het ontstaan, het bestrijden, maar vooral het voorkomen van brand. Op een eenvoudige wijze worden de risico's toegelicht. De opleiding richt zich naar een zeer breed publiek